Välkommen till Torns IF P07s enkät

Denna enkät vänder sig till föräldrar och barn i Torns IF P07 och vi hoppas att ni tillsammans kan svara på dessa frågor för att vi ska få en bättre bild hur barnen upplever att spela fotboll i Torns IF P07 och vad som skulle kunna bli bättre

T