Välkommen till SPI 2021

SPI är en mognadsundersökning av svenska organisationers projektverksamheter. SPI har genomförts årligen sedan 2010.

Enkäten innehåller frågor om hur du uppfattar din organisations förmåga inom åtta processer som är viktiga för projekten och projektverksamheten.

Mer information om undersökningen och beskrivning av processerna samt råd, tips och rapporter från tidigare år finns på Baseline Managements webbsida, www.baselineman.se/projektmognad.

Du kan gå fram och tillbaka i enkäten men när du avslutar och går ur kan du inte öppna din enkät igen. Nivåbeskrivningarna är ungefärliga och anger exempel på hur det skulle kunna se ut. Ibland används uttrycket "alla projekt", det kräver en strikt avgränsning av begreppet projekt i din organisation. Tolka "alla" som "nästan alla". En högre nivå innebär en högre mognad och svaren ger en indikation.

Det tar cirka 10 minuter att svara på enkäten och ditt svar hanteras konfidentiellt.

Det första du skall göra är att välja vilken typ av organisation och roll du representerar.

Välkommen

Baseline Management AB

Question Title

* 1. Namn och e-post, använd din adress från arbetsplatsen så kan vi verifiera din position och skicka ut rapport.

Question Title

* 2. Vilken typ av organisation (ägarskap) representerar du i denna enkät?

T