1. Syfte

Föreningen Arbetarrörelsens forskarnätverk har som syfte att samla forskare som delar arbetarrörelsens grundvärderingar och vill bidra med sin forskning och kunskap för att påverka den politiska debatten och samhällsutvecklingen. Vi behöver bli fler medlemmar för att kunna skapa ett livaktigt nätverk som kan bidra till en mer evidensbaserad samhällsdebatt och till arbetet för ett mer jämlikt samhälle. Som medlem har du möjlighet att påverka nätverkets inriktning och aktiviteter. Du som medlem bör ha avlagt forskarexamen eller vara inskriven som doktorand.

Är du själv inte forskare eller doktorand men är intresserad av nätverket och vill veta mer om vår verksamhet och våra aktiviteter får du också gärna anmäla detta till oss.

0 av 8 besvarad(e)
 

T