Vi skulle gärna lära oss mer om era utmaningar. Med anledning av det har vi sammanställt ett kort frågeformulär och skulle storligen uppskatta dina svar på fyra snabba frågor. Dina svar hjälper oss att förstå hur vi på bästa sätt kan betjäna er.

* 1. Hur ofta tar du emot patienter med hjärtproblem?

* 2. Har ni EKG-utrustning tillgänglig vid er mottagning?

* 3. Ifall du remitterar patienten till specialiserad sjukvård för monitorering, hur länge behöver patienten vänta i icke-brådskande fall?

* 4. Sömnapné är ett allt vanligare problem i Sverige. Hur länge behöver patienterna vänta på utredning i er region?

* 5. Svaren ifylldes av:

* 6. Andra kommentarer?

T