Screen Reader Mode Icon

NÅGRA FRÅGOR TILL DIG SOM SETT HUNGRY PLANET-UTSTÄLLNINGEN I LINKÖPING
15 augusti- 26 september 2019

Vi undrar hur utställningen har påverkat dig som besökare. Enkäten är anonym och resultaten kommer enbart att användas till att analysera hur kombinationen konst och vetenskap fungerar som redskap för att kommunicera miljöfrågor. Enkäten är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, forskare Bethanie Carne Almroth, konstnär Tom Bogaard och Konsthallen Passagen.

Tack för din medverkan!

Question Title

* 1. Vad gjorde att du kom till den här utställning?
(flera svar är möjliga)

Question Title

* 2. Hur ofta besöker du konstutställningar?

Question Title

* 3. Hur intresserad är du av miljöfrågor?
siffra 1 = inte alls, upp till siffra 5 = jätteintresserad

1 3 5
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 4. Vad tar du med dig av utställningens miljötema?
(flera svar är möjliga)

Question Title

* 5. Svenskarnas ekologiska fotavtryck är en av de största i världen (just nu 14:e plats enligt Världsnaturfonden).
Vilka 3 saker här nedan tror du har störst inverkan på vårt fotavtryck?

Question Title

* 6. Vilken tror du är den viktigaste insatsen för en bättre miljö?

Question Title

* 7. Är du beredd att ändra något i dina vanor för att hjälpa till i miljöarbetet?

Question Title

* 8. Den här enkäten är anonym, men vi skulle gärna vilja följa upp med några följdfrågor om ca 6 månader. Är det okej om vi kontaktar dig då?

0 av 8 besvarad(e)
 

T