FMS skulle vilja anordna en kurs för musikterapeuter i mentaliseringsbaserad terapi (MBT). Träningen kommer att hållas av två erfarna terapeuter, en av dem en musikterapeut, från National Health Service (NHS) International Centre for Arts Psychotherapies Training (ICAPT). Här finns en länk till hemsidan men instruktörerna kan skräddarsy kursen till våra behov: https://www.cnwl.nhs.uk/health-professionals/icapt/post-qualification-training-arts-psychotherapists/
Vi funderar just nu på två alternativ. Ett är att ha en två dagars kurs i samband med det nationella konferensen i Skåne, 19 och 20 mars 2020. Då skulle båda dagar vara inriktade mot musikterapeuter. Det andra alternativet är att ha kursen en dag, fredag 20 mars och sedan andra dagen efter några månader som öppnas för andra discipliner som också jobbar med MBT (till exempel läkare, psykologer, sjuksköterskor). 
För att hjälpa oss planera önskar vi att du svara på några frågor. Detta är inte en bindande anmälan, men var så tydlig som du kan.

Question Title

* 1. Skulle du tänka dig att gå på MBT kursen båda på torsdag och fredag, 19 och 20 mars 2020 i samband med det nationella konferensen?

Question Title

* 2. Skulle du tänka dig gå på MBT kursen på fredag 20 mars och sedan en till dag några månader senare?

Question Title

* 3. Skulle du betala 1000 kr för en heldagskurs?

Question Title

* 4. Lämna gärna mera information eller frågor till oss här.

Question Title

* 5. Adress

0 av 5 besvarad(e)
 

T