Hur påverkas du?

Spridningen av covid-19 har påverkat oss alla, fast på olika sätt. Förutom alla som insjuknat så har regleringar och rekommendationer om sammankomster, karantäner och social distansering förändrat livet för alla. Inte minst förstås inom musikområdet. Därför gör nu Svenskt visarkiv en insamling av erfarenheter av coronakrisen ur ett musikperspektiv. Vi riktar oss till dig som är lyssnare, publik, professionell musiker eller amatörutövare, arrangör eller är verksam i musiklivet på annat sätt. Vi vill att du beskriver hur din vardag ser ut, dina tankar om pandemin i stort, och vad den leder till för dig. Vi vill också att du berättar om dina tankar om framtiden: kommer coronakrisen leda till några förändringar, och på vilka sätt?

Läs mer om insamlingen!

OBS: det kan vara bra att skriva sina svar i ett annat dokument och sedan klistra in i svarsfälten.

Välkommen att delta!

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter

T