Hej!

Vi undrar vad du vet om rättigheter och skyldigheter på nätet. Och vad du gör när du möter hot och hat på nätet. Resultatet av den här undersökningen kommer sammanfattas i en rapport som kommer spridas till viktiga aktörer som kan förbättra samhället för unga. 

Enkäten tar 3-5 minuter att fylla i.
Tusen tack för att du deltar och gör din röst hörd!


T