Vi vill veta hur din drömbygd ser ut 2030

Dina svar är värdefulla!

Den här enkäten vänder sig till dig som bor, lever och/eller verkar i det geografiska området som kallas Leader Mittland Plus, det vill säga någon av Bräcke, Ånge, Timrå eller Sundsvalls kommuner.

Leader är en arbetsmetod för lokal utveckling där det är vi som bor, lever och verkar i vår bygd som är hjärnan och hjärtat bakom vad som ska utvecklas och hur, kort och gott lokalt ledd utveckling. Leader Mittland Plus är en ideell förening som möjliggör landsbygdsutveckling med leadermetoden. Vi ansöker om att få ta del av projektstöd från EU och Jordbruksverket så att alla som verkar i området kan söka projektstöd för att förverkliga era utvecklingsidéer lokalt.

För att det ska vara just era lokal behov som fångas upp och sedan kan förverkligas med stöd från Leader Mittland Plus behöver vi veta vad du brinner för och ser som motorn i din landsbygds utveckling.

Grunden är samverkan med underifrånperspektiv, dvs att vi som bor i området kan vara med och påverka utvecklingen och till vad projektmedel ska användas.

Vi tar alltså fram en ny utvecklingsstrategi för området och den ska gälla från 2023 till 2027. Vi behöver veta vad just DU tycker att Leader ska jobba med och hur våra projektmedel ska prioriteras och fördelas.

Frågor besvaras av Erika Larsson Karinaho på erika.larsson@mittlandplus.se eller 070-316 23 66.

Question Title

* 1. Del ett - frågor om dig som svarar

Varför frågar vi om detta? Jo, vi vill gärna se att våra svar representerar befolkningen i stort. Vi kommer inte att kunna koppla ditt enkätsvar till dig som person.

Fråga: Vilken av våra fyra kommuner bor/lever/verkar du i?

Question Title

* 2. Vad stämmer bäst på den ort du svarar på enkäten för?

Question Title

* 3. Är du engagerad i bygdens/ortens/kommunens utveckling på något sätt? Kryssa i på vilket sätt. Flera svar är möjliga.

Question Title

* 4. Din ålder

Question Title

* 5. Din könsidentitet

Question Title

* 6. Var har du dina rötter?

Question Title

* 7. Del två: Om din plats och platsens behov

Här kan du beskriva vad du tycker att det är viktigt att det görs för att din ort ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Du kan också lämna önskningar kring vad du skulle vilja att det gick att söka utvecklingsstöd till när ni vill utveckla er bygd.

Fråga: Vad är bäst med platsen du bor/lever/verkar på? Är det något speciellt som du ser som framgångsfaktorer för din ort? Du kan ange flera exempel.

Question Title

* 8. Vad är bäst med platsen du bor/lever/verkar på? Är det något speciellt som du ser som framgångsfaktorer för din ort? Du kan ange flera exempel.

Question Title

* 9. Varför har du valt att bo/leva/verka just här?   

Question Title

* 10. Finns det något du skulle vilja ändra på eller förbättra på den plats där du bor/verkar? Du kan ange flera exempel.

Question Title

* 11. Om du fick bestämma hur framtiden ser ut på din ort 2030, vad ser du framför dig?

Question Title

* 12. För att din vision för 2030 ska kunna bli verklighet, vad behöver göras? Vilka resurser behövs? Vad behöver ni stöd med?

Question Title

* 13. Leader är en av många möjliga finansiärer för utvecklingsprojekt. Vad tycker du är viktigast att Leader är med och möjliggör utveckling inom och finansierar? Du kan välja så många svar du vill.

Question Title

* 14. Är det något annat du vill skicka med oss inför 2023-2027?

Question Title

* 15. Kan du tänka dig att ingå i någon av våra fokusgrupper där vi pratar om landsbygdsutveckling med leadermetoden mer i detalj?

T