Välkommen till Special Olympics Sweden Invitational Games 2020. Vi vill ge dig en upplevelse av Special Olympics och visa på möjligheter till gemensamt engagemang för en viktig målgrupp.

Question Title

* 1. Namn

Question Title

* 2. E-postadress

Question Title

* 3. Roll/funktion

Question Title

* 4. Jag anmäler mig till följande delar av besöksprogrammet

Question Title

* 5. Under 2-4 februari kommer det att vara många medaljceremonier i anslutning till tävlingarna. Skulle du kunna tänka dig att vara medaljutdelare vid ett eller flera tillfällen?

Question Title

* 6. Jag önskar specialkost

T