Question Title

* 1. Min närmsta chef och jag har en bra arbetsrelation.

Question Title

* 2. Mina kollegor och jag har en bra arbetsrelation.

Question Title

* 3. Medarbetarna behandlar varandra med respekt.

Question Title

* 4. Jag kan fatta beslut som påverkar mitt arbete.

Question Title

* 5. Ledningen i min organisation uppmärksammar bra arbetsprestationer.

Question Title

* 6. Kommunikation mellan högre chefer och medarbetare är god inom min organisation.

Question Title

* 7. Ledningen och medarbetarna litar på varandra.

Question Title

* 8. På vilken avdelning arbetar du?

Question Title

* 9. Vilket av följande beskriver bäst din nuvarande position i företagshierarkin?

T