Question Title

* 1. Jag är fast besluten att göra mitt bästa på jobbet varje dag.

Question Title

* 2. Jag är inspirerad att nå mina mål på arbetet.

Question Title

* 3. Jag tycker det är spännande att gå till jobbet.

Question Title

* 4. Jag blir ofta så engagerad i mitt arbete att arbetsdagen går snabbt.

Question Title

* 5. Anställda i min organisation tar initiativ till att hjälpa andra medarbetare när det behövs.

Question Title

* 6. I min organisation anpassar sig medarbetarna snabbt till krävande situationer.

Question Title

* 7. De anställda här är beredda att ta på sig nya uppgifter efter behov.

Question Title

* 8. De anställda söker proaktivt framtida möjligheter.

Question Title

* 9. På vilken avdelning arbetar du?

Question Title

* 10. Vilket av följande beskriver bäst din nuvarande position i företagshierarkin?

T