Question Title

* 1. I vilken ort har du varit med på demokratidag?

Question Title

* 2. I vilken egenskap är du med idag?

Question Title

* 3. Hur har dagen som helhet varit?

Question Title

* 4. Vilken programpunkt uppskattade du mest? Skriv gärna varför. 

Question Title

* 5. Vad tycker du om Sverigepratar? Vilken aktuell samhällsfråga vill du diskutera med andra?

Question Title

* 6. Vilken demokratifråga är viktigast för dig?

Question Title

* 7. Vad har du fått med dig från dagen som du kan ta med i fortsatt demokratiarbete? Berätta gärna konkreta tankar inför framtiden.

Question Title

* 8. Tycker du att centrala initiativ som #ViMåstePrata är ett stöd för folkbildningens demokratiarbete?

0 av 8 besvarad(e)
 

T