Alla frågor är frivilliga att besvara. Du behöver inte fylla i alla frågor.

Min berättelse handlar mest om...

Question Title

* 1. Min berättelse handlar mest om...

Min berättelse om ojämlikhet på grund av funktionsnedsättning

Question Title

* 2. Min berättelse om ojämlikhet på grund av funktionsnedsättning

Lösnings- och förbättringsförslag

Question Title

* 3. Lösnings- och förbättringsförslag

Jag kan ställa upp för intervju om min berättelse.

Question Title

* 4. Jag kan ställa upp för intervju om min berättelse.

T