Alla frågor är frivilliga att besvara. Du behöver inte fylla i alla frågor.

* 1. Min berättelse handlar mest om...

* 2. Min berättelse om ojämlikhet på grund av funktionsnedsättning

* 3. Lösnings- och förbättringsförslag

* 4. Jag kan ställa upp för intervju om min berättelse.

T