Question Title

* 1. Hur ser din bostads-/ familjesituation ut idag?

Question Title

* 2. Vad har du för behov/krav av tillgänglighet och anpassningar på din bostad?

Question Title

* 3. Hur söker du bostad? (Flera alternativ möjliga)

Question Title

* 4. Hur länge har du sökt bostad?

Question Title

* 5. Vilken hjälp har du fått från samhället (Kommun, habilitering eller liknande)?

Question Title

* 6. Är du nöjd med den hjälp du har fått?

Question Title

* 7. Hur ser du på dina möjligheter att få en ny bostad?

Question Title

* 8. Har du fått tacka nej till en fungerande bostad på grund av din ekonomi?

Question Title

* 9. Har du några stödinsatser från samhället? (Flera alternativ möjliga)

Question Title

* 10. Kommer du söka/har du sökt bostadstillägg?

T