Tack för att du tar dig tid att hjälpa oss med vår undersökning!

Har du frågor om enkäten är du välkommen att kontakta din lärare

Question Title

* 1. Varför ska man bli lastbilsförare?
Skriv de tre bästa sakerna du kommer på.

Question Title

* 2. Skulle du rekommendera transportutbildningen till andra?

Question Title

* 3. Vad avgjorde/påverkade ditt val av program?
Skriv fritt.

Question Title

* 4. Rangordna vem som påverkade ditt gymnasieval mest.
1 pеverkade mest osv.

  1 2 3 4 5 6
1. Föräldrar
2. Kompisar
3. SYV
4. Högstadielärare
5. Gymnasielärare som jag träffade innan
6. Ingen, jag var själv säker på det

Question Title

* 5. Rangordna vad som påverkade ditt gymnasieval mest. 1 påverkade mest osv.
1 påverkade mest osv.

  1 2 3 4 5 6
1. Skolan i sig inklusive lärare
2. Bra fordon och utrustning
3. APL-företagen på orten
4. Att jag får gå tillsammans med mina kompisar
5. Att utbildningen leder till jobb
6. Familjetradition

Question Title

* 6. Vilka var de två viktigaste anledningarna till att du valde den skola du går på?

Question Title

* 7. Vilka två aktiviteter tror du är mest effektiva för att få fler elever att välja transport?

Question Title

* 8. Hur viktigt är det för dig att skolan och programmet har en bra hemsida?

Question Title

* 9. Siktar du på att jobba som förare under lång tid eller tror du att du kommer att söka dig till andra jobb inom branschen?

Question Title

* 10. Har du något tips på hur skolorna borde marknadsföra utbildningen?
Skriv fritt.

T