Aktivitetsenkät!

Christinehamns Ridklubb skall vara en klubb för alla, en klubb där det händer saker! Man ska bli glad av komma till klubben!
För att uppnå detta behöver vi er hjälp! 
CRK består av två delar, en ridskola och en ideellt driven förening. Den här enkäten rör i första hand föreningsdelen.
Vi vill veta vad du skulle vilja ha för aktiviteter på Christinehamns Ridklubb.  Vi undrar även hur du skulle kunna tänka dig att engagera dig i klubben. 
För att kunna nå er kommer enkäten inte att vara anonym. Inga resultat kommer att publiceras med personuppgifter.

Question Title

* 1. Vad har du för koppling till CRK

Question Title

* 2. Hur gammal är du?

Question Title

* 3. Vilka aktiviteter skulle du vilja ha på klubben?

Question Title

* 4. Jag kan tänka mig att engagera mig ideellt.

Question Title

* 5. Om vi skall ha försäljningar, vad vill du helst sälja eller köpa då?

Question Title

* 6. Vad skulle motivera dig att hjälpa till ex försäljningar? Ex tävlingar/belöningar

Question Title

* 7. Jag har tillgång till resurser eller kunskap som kan vara bra för klubben. Ex tillgång till maskiner, eller kunskap för att köra maskiner, är du snickare. Allt som på något sätt kan vara intressant för klubben. Överbliven rödfärg. Är en fena på att måla. Har ett släp och kan åka till tippen ibland. Tänk utanför boxen, stort och smått!

Question Title

* 8. Vi behöver dina kontaktuppgifter. 

Question Title

* 9. Jag samtycker till att Christinehamns Ridklubb får använda mina lämnade svar för att kunna kontakta mig i ärenden som rör svaren i den här enkäten. Informationen jag lämnat kommer hanteras enligt GDPR och inte lämnas ut till tredjepart. Jag kan när som helst få mina uppgifter raderade genom att skicka ett mail till kansli@christinehamnsridklubb.se

T