Grundläggande uppgifter om föreningen och arkivet

Hej och välkommen till denna enkät. Enkäten handlar om din förenings arkiv, med ett särskilt fokus på e-handlingar och digital information. Undersökningen genomförs inom ramen för projektet "Nu tar vi arkiven till en ny digital nivå", som drivs av Länsbildningsförbundet, Hembygdsförbundet och Arkiv Sörmland. Målet är att skapa förutsättningar för att på ett bättre sätt bevara föreningslivets elektroniska handlingar till framtiden. Läs gärna mer på projektets webbplats! Där kan du också anmäla dig till nyhetsbrevet, som gör att du får projektets resultat direkt i din inkorg, ungefär en gång per månad. 

Frågor och synpunkter kan du gärna skicka till info@e-arkivera.nu

Här anger ni uppgifter om er förening, samt om föreningens arkiv. Med "arkiv" menar vi alla handlingar, bilder, dokument och andra informationstyper som ni skapar i föreningens egen verksamhet. Till arkivet räknas däremot inte böcker, tidningar eller andra typer av samlingar som har skapats av andra personer/organisationer. 

* 1. Grundläggande uppgifter

* 2. Finns det någon i föreningen med särskilt ansvar för ert arkiv?

* 3. Har ni en förteckning över föreningens arkiv?

* 4. Om ni har svarat ja på föregående fråga: har ni förtecknat även elektroniska handlingar och annan digital information i arkivförteckningen? (Exempel: e-post, word-dokument, datorbaserade register, m.m)

T