Forskningsinstitutet RISE genomför en utvärdering av Fritidsbankens koncept för att se vilka värden som Fritidsbanken bidrar till. Genom att svara på enkäten bidrar du till arbetet. Det tar 3-5 minuter att svara och du är anonym. 

Tack på förhand!

Question Title

* 1. Hur hörde du talas om Fritidsbanken?

Question Title

* 2. Vad har du skänkt till Fritidsbanken?

Question Title

* 3. Till vilken Fritidsbank har du skänkt?

Question Title

* 4. Hur långt har du till Fritidsbanken?

Question Title

* 5. Hur tog du dig till Fritidsbanken?

Question Title

* 6. Vad fick dig att skänka utrustningen?

Question Title

* 7. Var det enkelt att skänka utrustning till Fritidsbanken?

Question Title

* 8. Varför väljer du att skänka utrustningen istället för att sälja den?

Question Title

* 9. Hur tycker du servicen var? Fick du den hjälp du behövde?

Question Title

* 10. Har du även lånat utrustning?

Question Title

* 11. Övriga kommentarer

0 av 11 besvarad(e)
 

T