Screen Reader Mode Icon

Har du behov av en distansarbetsplats?

Tur & retur är ett projekt som undersöker nya möjligheter till en hållbar mobilitet i landsbygder. Projektgruppen består av representanter från Fyrbodals kommunalförbund, Västra Götalands Regionen, Orust kommun och Dalslands miljö- och energiförbund.
 
Den pågående pandemin har stängt många dörrar för hållbart resande men öppnar också möjligheten för nya typer av satsningar baserat på de förändringar som skett i resmönster. Den ökade mängden hemarbete och nyfunna förmåga att arbeta på distans kan leda till en långsiktig utveckling, där arbete på detta blir en vana. Något som kan minska våra utsläpp och samtidigt bidra till den lokala handeln. Därför är vi intresserade av behovet av distansarbetsplatser eller grannskapskontor som vi valt att kalla det framöver för boende på landsbygden samt i mindre tätorter i Fyrbodal.  

*Definition distansarbetsplats/grannskapskontor: en lokal där människor (som inte nödvändigtvis arbetar på samma arbetsplats) samlas för att arbeta. Grannskapskontoret kan erbjuda plats både för dig som egenföretagare/småföretagare och som anställd. 
0 av 23 besvarad(e)
 

T