Moment inom programkonferensen Förnybara drivmedel och system

Har du en idé om ett framtida projekt inom området hållbara förnybara drivmedel?

Ta chansen att presentera den inför en publik bestående av forskare, tjänstemän, ingenjörer, beslutsfattare, samordnare, handläggare och andra aktörer som precis som du arbetar med olika systemaspekter av utveckling, produktion, användning av och omställning till hållbara förnybara drivmedel!

Din idé kan ingå i momentet Pitch & Match på programkonferensen för samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system. Presentationen begränsas till maximalt 90 sekunder och 2 powerpoint-bilder. Därefter öppnar vi för mingel och fria samtal mellan intressenter kring hur man kan gå vidare.

Syftet med Pitch & Match är skapa möjligheter till omedelbar input och reaktioner på projektidéer som kan främja ny kunskap genom samverkan mellan nya grupper och konsortier. Momentet är en öppen arena för att undersöka möjligheterna till vidareutveckling av idéerna, till exempel som potentiella framtida projekt inom samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system.

Tydligt behovsstyrda idéer från industrin, politiken och offentlig sektor är särskilt välkomna. Du som presenterar idén måste inte betrakta dig själv som utförare i ett eventuellt framtida projekt.

Förra året presenterades 11 idéer som handlade om allt från råvaror för HVO och tankställen för fartyg i skärgården till batteribilar och om skogen som resurs för drivmedelsframställning.

Anmäl din idé senast torsdag 15 november.

Vid fler än tio inkomna idéer görs ett urval.

Question Title

* 1. Beskriv KORT din idé. Den behöver inte vara färdig i detta skede, men vi uppskattar om den formuleras i fler än ett ord. Det går bra att formulera idén som en fråga.

Question Title

* 2. Ange ditt namn och organisation:

Question Title

* 3. Ange din mejladress:

T