Question Title

* 1. Har du fått stöd från vården kring mat under din cancerbehandling?

Question Title

* 2. Vem har främst gett dig information kring mat under din cancerbehandling?

Question Title

* 3. Skulle du velat få mer stöd/information från vården kring mat under/efter din cancerbehandling?

Question Title

* 4. Vilken typ av information/stöd kring mat under/efter cancerbehandling önskar du få?

Question Title

* 5. Har du upplevt problem med maten under din cancerbehandling?

T