Hjälp oss i sektionsstyrelsen att föra fram era åsikter om utbildningen! 10 frågor kort enkät!

Question Title

* 1. Vilken termin pluggar du på?

Question Title

* 2. Vilken ort pluggar du på?

Question Title

* 3. Hur nöjd är du med undervisningen?

Question Title

* 4. Finns det något som är toppen eller något som kanske kan förbättras gällande undervisningen? Tex gällande utbildningens tempo, pedagogik, teknik, innehåll eller nått helt annat!

Question Title

* 5. Hur nöjd är du med Socialhögskolans lokaler? (Utgå från det som är aktuellt för dig beroende på ort)

Question Title

* 6. Finns det något som är toppen eller något som kanske kan förbättras gällande lokalerna?

Question Title

* 7. Hur nöjd är du med hur distansundervisningen pga. Covid-19 fungerat?

Question Title

* 8. Finns det något som är toppen eller något som kanske kan förbättras gällande distansundervisningen?

Question Title

* 9. Hur väl tycker du utbildningen är kopplad till arbetsmarknaden?

Question Title

* 10. Finns det något som är toppen eller som kanske kan förbättras gällande kopplingen till arbetsmarknaden? Har du några övriga funderingar gällande utbildningen eller skolan?

T