Söderberg & Partners

För Söderberg & Partners är det viktigt att förstå vad du tycker vi bör fokusera på i vårt hållbarhetsarbete. Därför är tacksamma om du har tid och lust att svara på nedanstående fråga!

Question Title

* 1. Vilken eller vilka av nedanstående punkter tycker du att vi borde fokusera mest på i vårt framtida hållbarhetsarbete? Du kan välja flera alternativ, men vi kommer att prioritera vårt arbete utifrån dina svar så välj helst inte alla.

T