Belok har tidigare låtit undersöka funktionen hos värmeväxlare i avlopp och värmeväxlare i kombination med fettavskiljare. Studierna visade på god funktion hos värmeåtervinningen, även om den i båda fallen hade kunnat vara bättre eftersom den ej optimerats efter installation.

Inom nätverket finns ett uttalat intresse av en teknikupphandling gällande avloppsvärmeväxlare, varför en förstudie har påbörjats för att undersöka  hur förutsättningarna ser ut för att genomföra en sådan.

Denna korta enkätundersökning görs som ett första steg i att kartlägga intresset bland fastighetsägare av att finnas med i en teknikupphandling och att bidra till utformningen av densamma.

Tack för att du tar dig tid att svara!

Question Title

* 1. Anser ni att det finns behov av att utveckla avloppsvärmeväxlare?

Question Title

* 2. En sådan teknikupphandling bör fokusera på: (flera val möjligt)

Question Title

* 3. Har ni installerat avloppsvärmeväxlare i någon av era fastigheter?

Question Title

* 4. Nästa steg

Question Title

* 5. Kontaktuppgifter

Question Title

* 6. Genom att svara på enkäten ger du oss tillåtelse att använda dina uppgifter inom projektet. Dina personuppgifter lagras i detta formulär enligt SurveyMonkey riktlinjer. SurveyMonkey har åtagit sig att följa den allmänna dataskyddsförordningen. Läs mer: https://sv.surveymonkey.com/mp/gdpr/

T