Här kan du göra din ansökan! Tänk på att frågor markerade med asterix måste besvaras.

Löpande antagning, återkoppling görs via e-post med information om inbetalning. Anmälan är bindande och bekräftelse av plats sker genom inbetalning av kursavgift. Vid inställd kurs har du alltid rätt att återfå den kursavgift som du har betalt. Vid återbud görs en återbetalning med 50% av kursavgift.

Question Title

* 1. Vilken kurs vill du söka?

Question Title

* 2. Kontaktuppgifter

Question Title

* 3. Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

Question Title

* 4. Kön

Question Title

* 5. Nuvarande sysselsättning

Question Title

* 6. Motivera kort varför du söker

Question Title

* 7. Allergier eller annat som köket bör känna till

Skicka din ansökan genom att klicka på knappen nedan: "Skicka ansökan". Du omdirigeras därefter till Capellagårdens webbplats där du automatiskt får en bekräftelse på att din ansökan är mottagen.

När du skickar in ansökan godkänner du att Capellagården kontaktar dig via e-post och hanterar informationen i ansökan enligt skolans GDPR-policy.

T