Question Title

* 1. Vilken typ av organisation representerar du?

Question Title

* 2. Har du deltagit i projekt med finansiering från SIO Grafen?

Question Title

* 3. SIO Grafen har fått frågan om att ge webinars (korta webbaserade utbildningar) inom grafenrelaterade frågor. Vilka utbildningsfrågor skulle intressera dig att delta?

Question Title

* 4. SIO Grafen erbjuder öppna utlysningar för genomförbarhetsstudier, forsknings o innovationsprojekt, samt demonstratorprojekt. Vi marknadsför även andra relevanta grafen/materialutlysningar från andra SIPar, SSF, Vinnova, och EU. Finns det ytterligare någon typ av utlysning som ni saknar utöver dessa?

Question Title

* 5. Vilka styrkeområden är viktigast för kommande utlysningar, dvs vilka av följande områden skall vi absolut inte missa att inkludera:

Question Title

* 6. Ett av SIO Grafens effektmål är att stärka leverantörskedjor, nationellt och internationellt. Finns det någon aktörstyp som du saknar för att kunna få en bra leverantörskedja i en kommande kommersialisering?

Question Title

* 7. Idag ger programkontoret stöd genom fokusworkshoppar, aktörslistor, materialleverantörslistor, karaktäriseringstöd, omvärldsbevakning, genomlysning av grafenbehov, etc. Vad saknar ni för stöd?

Question Title

* 8. Programkontoret har ordnat fokusworkshoppar inom områdena lättvikt, elektronik, lim, thermal management, simulering, batteri, tribologi, och processning? Har du förslag på vad nästa fokusworkshop bör vara?

Question Title

* 9. Under senaste åren har programkontoret ordnat studiebesök till MAX IV, NPL (UK), GEIC (UK) och planerar besök till Provexa (16 okt). Har du förslag på ett studiebesök som du skulle följa med på om vi ordnade?

Question Title

* 10. Får vi arrangera ett studiebesök hos er, tillsammans mer er? (skriv vad ni har för typ av verksamhet, samt kontaktperson isåfall, alternativt skicka epost med denna info till info@siografen.se). 

T