Introduktion

Hej!
Vad roligt att du vill bedöma ett av bolagen som deltar på Redeyes Technology seminar 2017!
Undersökningen är kort och enkel men ger ändå värdefull återkoppling till bolagen om din och andra investerares uppfattning.

Gör så här:
1. Välj ett bolag du känner till och som du vill bedöma.
2. Ange sedan vilka områden du anser vara bolagets styrkor.
3. Du får gärna bedöma flera bolag.

Tack för din medverkan!
Redeye Investor Insights


T