Screen Reader Mode Icon

1. Enkät om medlemskap

Vi är tacksam om du som under året varit medlem i Julita triathlon fyller i denna enkät gällande 2022 för att meddela i vilken omfattning du planerar att vara delaktig i klubben kommande säsong. Detta för att vi ska kunna anpassa säsongsupplägg utifrån vilka aktiviteter våra medlemmar önskar och har möjlighet att engagera sig i. Dvs ”lägga krut på rätt aktiviteter”.

Det är viktigt att du svarar ärligt för att vi ska veta hur mycket tid och energi våra medlemmar planerar att lägga på klubben. Ambitionen är att du själv ska kunna välja hur mycket engagemang du vill investera i din träning/tävling och i klubben. Syftet med medlemskapet är att det ska bidra till ökad gemenskap och inte ökad stress/dåligt samvete. Dina synpunkter är därför viktiga och värdefulla för oss.

Vi ber dig också att i dina svar utgå från att pandemiläget är under kontroll kommande säsong och att verksamheten inte behöver anpassas utifrån restriktioner. Vi planerar för att kunna genomföra alla våra aktiviteter men är givetvis beredda att anpassa verksamheten utifrån rekommendationer från expertmyndigheter.

I början av enkäten har du möjlighet att ange ditt namn. Du kan välja att vara anonym, men du får gärna skriva ditt namn för att underlätta vår fortsatta planering.

Om du redan nu bestämt dig för att inte vara medlem under 2022 så behöver du inte svara på mer än de första två frågorna, dvs skriva namn och meddela utträde ur föreningen, och skrolla förbi övriga frågor. Men om du är intresserad av att veta vad vad vi planerar att erbjuda våra medlemmar kommande säsong är du välkommen att fylla i hela undersökningen :-)

Stort tack för att DU tar dig tid att delta i vår undersökning!

Question Title

* 1. Vill du ange ditt namn?
(Det är valfritt att ange sitt namn, men för att underlätta fortsatt planering får du gärna skriva ditt namn)

Question Title

* 2. Kommer du fortsätta vara medlem under 2022?

Question Title

* 3. Vilka delar av grundmedlemskapet i Julita triathlon är du intresserad av?

(kostnad 200kr för medlemskap i Julita goif och troligtvis 200kr för sektionsavgift)

  Mycket intresserad Kanske intresserad Inte alls intresserad
Generellt träningsprogram för utveckling av kondition (upplägg för träning på egen hand)
Skadeförebyggande träning (tillgång till digital plattform)
Klubbtouren (5 lopp)
Kretstävlingar på skidor (5 lopp)
Kretstävlingar i terränglöpning (5 lopp)
Zwifttouren - virtuella cykellopp inomhus (ca 7 lopp)
Tempocupen på cykel utomhus (ca 10 lopp)

Question Title

* 4. Vilka gemensamma träningsmöjligheter hos Julita triathlon är du intresserad av?

(Observera att detta kan arrangeras vid tillräckligt stort intresse. I så fall som valfria tillägg till grundmedlemskapet och kräver medlemmar som hjälper till som ledare alternativt avlönade instruktörer samt att avgift kan tillkomma för att bekosta ev lokalhyra)

  Intresserad varje vecka Någon gång per månad Någon gång per kvartal Eventuellt någon gång ibland Inte intresserad
Simträning inomhus på vardagskväll (ca 500kr/termin)
Simning inomhus på helg
simning utomhus (på sommaren)
Löpträning vardagskväll
Löpträning på helg
Spinning inomhus (på vinterhalvåret)
Cykelträning utomhus mtb
Cykelträning utomhus racer (på sommarhalvåret)
Skidträning (vid tillgång till snö)
Barmarksträning för skidor

Question Title

* 5. Vilka extra aktiviteter i Julita triathlon är du intresserad av?

(Kostnad beror på upplägg och antal deltagare, vid tillräckligt intresse går vi vidare med detaljplanering och kostnadsförslag)

  Mycket intresserad Kanske intresserad Inte intresserad
Säsongsupptakt
Träningsläger
Temadagar (t.ex. om utrustning, teknikträning, träningslära, kost)
Avslutningsfest

Question Title

* 6. Vilka extra tjänster från externa aktörer är du intresserad av?
(framförallt i ´D.E.HÄLSA Gym & Friskvårds´regi)

  Mycket intresserad Kanske intresserad Inte intresserad
Individanpassat träningsprogram (ca 1.200kr/år)
Kapacitetstest i SIMNING 3ggr/år (ingår vid köp av träningsprogram)
Kapacitetstest på CYKEL 3ggr/år (ingår vid köp av träningsprogram)
Kapacitetstest i LÖPNING 3ggr/år (ingår vid köp av träningsprogram)
Kapacitetstest på SKIDOR (skierg) 3ggr/år (ingår vid köp av träningsprogram)
Fysträning för prehab, styrka, rörlighet och kondition (ca 600kr/10pass)
Coachning och träningsrådgivning (ca 500kr/tillfälle)
Personlig träning i SIMNING (ca 500kr/tillfälle)
Personlig träning i CYKEL (ca 500kr/tillfälle)
Personlig träning i LÖPNING (ca 500kr/tillfälle)
Personlig träning för SKIDOR (ca 500kr/tillfälle)
Teknikträning i smågrupp 2-5st för SIMNING (ca 300kr/person)
Teknikträning i smågrupp 2-5st för CYKEL (ca 300kr/person)
Teknikträning i smågrupp 2-5st för LÖPNING (ca 300kr/person)
Teknikträning i smågrupp 2-5st för SKIDOR (ca 300kr/person)

Question Title

* 7. Vilka träningspass  är du intresserad av att hjälpa till som ledare vid?

(För att kunna erbjuda regelbundna träningspass krävs det medlemmar som hjälper till som ledare alternativt avlönade instruktörer. Medlemmar som hjälper till som ledare kommer erbjudas förmånliga erbjudande på tilläggstjänster som ersättning)

  Mycket intresserad och kan hjälpa till regelbundet Kan hjälpa till ibland Kanske /Vet ej Helst inte Inte alls intresserad
Löpträning
Simträning inomhus
Simträning utomhus
Spinning inomhus
Cykelträning utomhus
Skidträning
Barmarksträning för skidor
Duathlonträning
Triathlonträning
Swimrunträning

Question Title

* 8. Vilka aktiviteter och arrangemang är du intresserad av att hjälpa till med?

(För att vi ska kunna genomföra dessa arrangemang krävs det hjälp av våra medlemmar. Observera att du INTE förbinder dig till att hjälpa till bara för att du meddelar intresse. Ambassadör som hjälper till får förmånligt erbjudanden som ersättning.)

  Intresserad av att dela huvudansvar Intresserad av att hjälpa till Kan hjälpa till då och då Kan tänka mig att hjälpa till om det verkligen är kris Inte alls intresserad
Barntriathlon TRÄNING (ledare)
Barntriathlon LOPP förberedelser (planering)
Barntriathlon  LOPP genomförande (funktionär)
Linneasimmet FÖRBEREDELSER (planering)
Linneasimmet  GENOMFÖRANDE (funktionär)
Katrineholm swimrun FÖRBEREDELSER (planering)
Katrineholm swimrun GENOMFÖRANDE (funktionär)
Plats i ledningsgruppen för sektionen (planering)
Upptaktsträff för sektionen (planering)
Träningsläger för sektionen (planering)
Avslutningsfest för sektionen (planering)
Kommunikation på sociala medier
Plats i sponsorgrupp (kontakt med företag)
90års jubileum för Julita GoIF som skulle firats 2020 (planering)

Question Title

* 9. Eventuell övrig kommentar

0 av 9 besvarad(e)
 

T