Nomineringsformulär

Genom styrelsens specialpris vill vi komplettera vårt befintliga pris Hållbart Ledarskap med att inkludera fler delar av näringslivet. Vi vill på detta sätt visa på goda och konkreta exempel från näringslivet som visar vägen mot de globala målen och som kan inspirera andra.

Mottagare av priset kan till exempel vara en person, ett branschinitiativ, ett projekt, ett samarbete, en affärsmodell, en organisation eller något helt annat.

Kriterier:
- Det ska finnas en tydlig koppling till hållbarhet i näringslivet
- Det ska avse något som helt eller delvis är implementerat i praktiken, dvs. inte bara en skrivbordsprodukt

Alla är välkomna att skicka in en nominering fram till och med den 26 juni 2021. Styrelsen går sedan igenom alla nomineringar och utser en vinnare. Styrelsen är dock inte bunden att välja en vinnare bland alla nomineringar, utan har också möjlighet att välja en helt annan vinnare som styrelsen skulle vilja uppmärksamma. Nomineringarna ska därför närmast ses som förslag till styrelsen. Vinnaren kommer att koras på NMC:s stora Hållbarhetsdag den 13 oktober 2021.

Fyll i så mycket du kan och vet om den eller det som du vill nominera. Ju mer konkret information du kan ge, desto bättre bedömning kan vi göra.

Question Title

* 1. Dina kontaktuppgifter:

Question Title

* 2. Vad vill du nominera?

Question Title

* 3. Ange namn eller rubrik till den/det som du vill nominera:

Question Title

* 4. Kontaktuppgifter till den/det som du vill nominera (fyll i det du vet):

Question Title

* 5. Beskriv den/det som du nominerar och vilken hållbarhetsprestation som den/det har åstadkommit (max 200 ord):

Question Title

* 6. Motivera varför du tycker att den/det är en värdig vinnare (max 200 ord):

Question Title

* 7. Övriga kommentarer:

Skicka in din nominering genom att klicka på "Klar". Vi går igenom alla nomineringar efter midsommar 2021 när nomineringstiden är slut. Tack för din nominering!

Med vänliga hälsningar,
NMC Kansli

T