Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Är du intresserad av gemensam löpträning under hösten?
Förslagsvis tisdag kl 18 i Katrineholm (frågan gäller vuxna medlemmar)

Question Title

* 2. Är du intresserad av gemensam simträning under hösten?
Förslagsvis torsdagar kl 20 i Vingåker. Kostnad 500kr för 16 tillfällen. (frågan gäller vuxna medlemmar)

Question Title

* 3. Är du intresserad av att delta på duathlon klubblopp anpassat för barn i Julita på förmiddagen lördag 17/9? (frågan riktar sig endast till barn och ungdomar)

Question Title

* 4. Har du möjlighet att hjälpa till vid duathlon klubblopp i Julita på lördag 17/9?

Question Title

* 5. Är du intresserad av att delta på årsavslutning för sektionen vid Öljevi IP eftermiddagen/kvällen lördag 17/9 (dvs efter duathlon)?

Question Title

* 6. Är du intresserad av träningsläger i oktober eller november?
På hemmaplan eller på annan ort. Eftersom vi antagligen kommer att ha budgetöverskott för året så kan kostnaden troligtvis till viss del subventioneras av klubben.

Question Title

* 7. Är du intresserad av att beställa klubbkläder? Eftersom vi antagligen kommer att ha budgetöverskott för året så kan kostnaden troligtvis till viss del subventioneras av klubben.

Question Title

* 8. Är du intresserad av att delta på årsfest för Julita GoIF under oktober eller november? Festlighet för samtliga medlemmar i idrottsföreningen. Kostnad ca 300kr inkl mat.

Question Title

* 9. Ditt namn

0 av 9 besvarad(e)
 

T