En viktig del i Landauers strävan efter ständiga förbättringar är att inhämta kundernas synpunkter. Vi skulle därför vara tacksamma om Du ville svara på 5 frågor i en enkät samtidigt som du deltar i utlottning av biobiljetter. Tack!

Question Title

* 1. Vad är ditt helhetsomdöme på Landauers persondosimetritjänst?

Question Title

* 2. Hur anser Du att bemötandet från Landauers anställda varit?

  Dåligt Acceptabelt Bra Utmärkt Vet ej
Kundsupport
Tekniska frågor
Tillgänglighet

Question Title

* 3. Vad anser du om kvaliteten hos Landauers produkter?

Question Title

* 4. Hur väl överensstämmer löften med utfall ifråga om:

  Dåligt Acceptabelt Bra Utmärkt Vet ej
Leverans av dosimeter?
Leverans av rapport?
Fakturering?

Question Title

* 5. Har du några önskemål eller förslag på förbättringar?
Vi tar tacksamt emot sådan infomation.

Question Title

* 6. Vill du delta i utlottning av biobiljetter?

T