Question Title

* 1. Medarbetarens namn:

Question Title

* 2. Medarbetarens telefonnummer:

Question Title

* 4. Chefens namn:

Question Title

* 5. Chefens telefonnummer:

Question Title

* 7. Avdelning:

Question Title

* 8. Datum för begäran:

Datum

Question Title

* 9. Önskat startdatum för ledighet:

Datum

Question Title

* 10. Önskat slutdatum för ledighet:

Datum

Question Title

* 11. Typ av ledighet:

Question Title

* 12. Förklaring till typ av ledighet:

T