Kontaktperson

Question Title

* 1. Namn:

Question Title

* 3. Telefon:

Question Title

* 4. Vem kommer att delta? Ange namn och ålder för varje deltagare, inklusive dig själv.

Evenemang

Question Title

* 5. Vilken dag kommer du/ni?

Question Title

* 6. Var kommer du/ni att bo?

Hur många deltagare kommer att delta på vart och ett av följande evenemang?

Question Title

* 7. Evenemang A (kronor per person):

Question Title

* 8. Evenemang B (kronor per person):

Question Title

* 9. Evenemang C (kronor per person):

Question Title

* 10. Evenemang D (kronor per person):

Question Title

* 11. Har någon i gruppen särskilda behov vad gäller kosten? (Välj alla som stämmer.)

Question Title

* 12. Har du några frågor om eller kommentarer till träffen?

T