1. ENKÄT OM LÄRANDE OCH UNDERVISNING

 
6% of survey complete.
Denna undersökning består av 2 delar plus en frivillig:

A. Bakgrundsfrågor

B. 6 frågor om lärande och undervisning

samt en extra frivillig del:

C. En värdesystemenkät (6 frågor om allmänna värderingar)

Vi sätter stort värde på om du svarar på alla frågorna men känn dig fri att hoppa över frågor om du vill eller känner att du inte kan svara.

Alla svar kommer att behandlas konfidentiellt.

T