Vi behöver lite kännedom om era programpunkter. Vi förstår att ni i detta skede enbart kan ge preliminära svar men vi ber er göra en uppskattning. Vi kan inte lova något om era önskemål men kommer att göra vårt bästa för att tillmötesgå dem!

Question Title

* 1. Vilken/vilka organisation/er arrangerar? Ange: Namn på organisation, namn på dig som anmäler programpunkten, mailadress och telefonnummer.

Question Title

* 2. Preliminär titel på programpunkten (gärna kort och slagkraftig) 

Question Title

* 3. Vilken typ av programpunkt är det?

Question Title

* 4. Kort beskrivning av programpunkten samt (preliminära) deltagare

Question Title

* 5. Ca hur stor publik räknar ni med?

Question Title

* 6. Vill ni att programpunkten ska vara separatistisk, dvs. begränsad till en viss definierad grupp?

Question Title

* 7. Vilken typ av möblering skulle ni föredra i salen?

Question Title

* 8. Vilken dag och tid skulle ni föredra för programpunkten?

Question Title

* 9. Behöver ni någon särskild teknisk utrustning? Mikrofoner (antal), möjlighet att projicera bild el. likn.

Question Title

* 10. Planerar ni att ansöka om ersättning för resor? Vi har möjlighet att erbjuda detta i viss utsträckning till organisationer utan egen ekonomi, efter ansökan.

T