Här kandiderar du till uppdrag inom FIAN Sverige 2020; styrelse eller valberedning. För mer info om uppdragen, läs här.

Question Title

* 1. Ange förnamn och efternamn

Question Title

* 2. Ange vilken ort/orter du bor på

Question Title

* 3. Din mejladress

Question Title

* 4. Jag kandiderar till följande uppdrag:

Question Title

* 5. Ange för hur långt uppdrag du kandiderar för.

Question Title

* 6. Relevanta kunskaper och erfarenheter du vill lyfta? Fyll i dem här.

Question Title

* 7. Så kommer jag att bidra till FIAN:s arbete som styrelseledamot (vad jag vill fokusera på, hur mycket tid jag kan lägga på styrelsearbetet etc):

Question Title

* 8. Detta förväntar jag mig av arbetet i FIAN Sveriges styrelse:

Question Title

* 9. Har du tidigare föreningserfarenheter/kunskaper inom styrelsearbete och i så fall vad?

Question Title

* 10. Ungefär hur många timmar tror du att du kan lägga ner på styrelsearbetet per månad? Har du övriga frågor?

T