Enkät ur ett arbetsgivarperspektiv

Hej, 

du som jobbar med arbetsgivarfrågor (HR, EB, kommunikation eller annat i en chefsroll), vi vill gärna få din uppfattning om de möjliga värden som skapas i ftg/org som medvetet ger stöd till anställda föräldrar och tar tillvara deras kompetens. 

Nedanstående enkät ingår i en Vinnova-studie* där dina svar är av stor vikt för den slutrapport som ska levereras till sommaren.
Tidsåtgång ca 5 min.
 
Alla svar presenteras anonymt för en samlad bild som utgör underlag för diskussioner i möten och workshops under våren. Varken företag eller personer nämns offentligt från undersökningen. 

Tack för att du bidrar. 
Frågor om denna enkät eller projektet besvaras av:

Tiina Bruno
Projektledare
tiina@foraldrasmart.nu 
Tel. 0708-46 08 16


* Förstudie om intresse och behov för ett mer standardiserat arbetssätt med föräldrainkludering i arbetslivet. Ett projekt genomfört av Föräldrasmart Sverige AB, Whydentify AB och Swedish Standards Institute  (SIS) samt Niklas Löfgren (nationell expert föräldraledighetsfrågor) med finansiellt stöd av Vinnova. 

Föräldrasmart Sverige AB är personuppgiftsansvarig och dina personuppgifter behandlas i enlighet med företagets GDPR-/PUL-policy som finns här. I samband med att du besvarar enkäten "Föräldrar i arbetslivet" så samtycker du till att dina personuppgifter behandlas enligt policyns principer. Endast de personuppgifter som du lämnar i enkäten kommer att behandlas och kommer inte att lämnas ut till tredje part.  


0 av 13 besvarad(e)
 

T