* 1. Hur väl lyckas du få till kontinuerlig träning? 0=tränar aldrig, 1=bara sporadiskt, 4=Missar aldrig ett pass, såvida jag inte är sjuk.

* 2. Vad anser du vara viktigast för att lyckas med att få till kontinuerlig träning?

* 3. Vad motiverar dig till kontinuerlig träning? Alternativen är desamma som i frågan ovan, men här kryssar du i alla alternativ som bidrar till kontinuerlig träning.

* 4. Om du angav annat, skriv vad det är.

T