Ingen deltagaravgift
adm.avgift 100:-, vid avanmälan efter 29/4, samt vid utebliven avanmälan.

Question Title

* 1. Kontaktuppgifter

Question Title

* 2. Anmälan gäller

Question Title

* 3. Deltagare 1

Question Title

* 4. Deltagare 2

Question Title

* 5. Deltagare 3

Question Title

* 6. Deltagare 4

Question Title

* 7. Deltagare 5

Question Title

* 8. Deltagare 6

Question Title

* 9. Deltagare 7

Question Title

* 10. Deltagare 8

Question Title

* 11. Deltagare 9

Question Title

* 12. Deltagare 10

Question Title

* 13. Vi följer dataskyddsförordningen, GDPR. Personuppgifterna i er anmälan sparas i 12 månader efter konferensen och raderas därefter. Detta för att följa upp konferensen och för att ha möjlighet att förse er med information. Fyll i rutan om ni vill att uppgifterna raderas direkt efter konferensen.

T