Question Title

* 1. Hur nöjd är du med ZALVE Sårläkande kräm?

  Missnöjd Ej nöjd Nöjd Mycket nöjd Överträffade mina förväntningar
Ange hur nöjd du var med ZALVE Sårläkande kräm 

Question Title

* 2. Kommer du att köpa produkten igen?

Question Title

* 3. Hur fann du produkten? 

Question Title

* 4. Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera det här företaget till en vän eller kollega?

Inte alls sannolikt
Oerhört sannolikt

T