Hur nöjd är du med ZALVE Sårläkande kräm?

Question Title

* 1. Hur nöjd är du med ZALVE Sårläkande kräm?

  Missnöjd Ej nöjd Nöjd Mycket nöjd Överträffade mina förväntningar
Ange hur nöjd du var med ZALVE Sårläkande kräm 
Kommer du att köpa produkten igen?

Question Title

* 2. Kommer du att köpa produkten igen?

Hur fann du produkten? 

Question Title

* 3. Hur fann du produkten? 

Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera det här företaget till en vän eller kollega?

Question Title

* 4. Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera det här företaget till en vän eller kollega?

Inte alls sannolikt
Oerhört sannolikt

T