När du sätter upp ett mål, hur ofta frågar du dig sjäv "Varför vill jag uppnå detta mål?"

Question Title

* 1. När du sätter upp ett mål, hur ofta frågar du dig sjäv "Varför vill jag uppnå detta mål?"

Är anledningen något du själv vill eller något som andra vill att du ska göra?

Question Title

* 2. Är anledningen något du själv vill eller något som andra vill att du ska göra?

Ifrågasätter du ditt första svar på "Varför" du vill nå ditt mål, för att ta reda på om det är den verkliga anledningen?

Question Title

* 3. Ifrågasätter du ditt första svar på "Varför" du vill nå ditt mål, för att ta reda på om det är den verkliga anledningen?

Hur många "Varför" frågor ställer du dig innan du känner att du förstått grundorsaken till "Varför" du egentligen vill nå ditt mål?

Question Title

* 4. Hur många "Varför" frågor ställer du dig innan du känner att du förstått grundorsaken till "Varför" du egentligen vill nå ditt mål?

Övrigt om vikten av att veta Varför du vill nå ett mål.

Question Title

* 5. Övrigt om vikten av att veta Varför du vill nå ett mål.

T