Question Title

* 1. När du sätter upp ett mål, hur ofta frågar du dig sjäv "Varför vill jag uppnå detta mål?"

Question Title

* 2. Är anledningen något du själv vill eller något som andra vill att du ska göra?

Question Title

* 3. Ifrågasätter du ditt första svar på "Varför" du vill nå ditt mål, för att ta reda på om det är den verkliga anledningen?

Question Title

* 4. Hur många "Varför" frågor ställer du dig innan du känner att du förstått grundorsaken till "Varför" du egentligen vill nå ditt mål?

Question Title

* 5. Övrigt om vikten av att veta Varför du vill nå ett mål.

T