Hålltider:

(Möjlighet till församtal 8:30-10:30 för gäster som anländer tidigt eller dagen innan.)

Fika - 10:30-11:00

11:00 - Välkomsthälsning (Ordförande BKU och förvaltningschef)

11:10 - Arbetsmiljö kopplat till digitalisering (Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund)

11:30 - Presentation av plattformen Concure!

12:15 - Lunch

13:00 - Fördjupad genomgång och framtidstankar

13:45 - Microsoft om Azure (Anna Kastebo Hagstedt, Technical Sales Manager)

14:45 - Diskussion om anslutning, möjligheter till samarbete och spridning

15:00 - Avslutning

Question Title

* 1. Namn:

Question Title

* 2. Organisation

Question Title

* 3. Roll

Question Title

* 4. Mobilnummer

Question Title

* 5. Mejl

Question Title

* 6. Kostönskemål/allergier

Question Title

* 7. Anländer till Kramfors (datum och ungefärligt klockslag)

Datum/tid

Question Title

* 8. Meddelande till arrangören

T