Webbplatsen 3dp.se och branschorganisationen SVEAT vill öka kunskapen och förståelsen för 3d-skrivarteknik. Därför kommer vi nu att årligen sammanställa en rapport baserad på en användarundersökning. Vi ser fram emot din medverkan.

Question Title

* 1. Vilken bransch är du verksam inom?

Question Title

* 2. Vilket år började företaget använda 3d-skrivarteknik (ange årtal)?

Question Title

* 4. Vilken teknik är era 3d-skrivare baserade på (flerval)?

Question Title

* 5. Vilka material använder ni (flerval)?

Question Title

* 6. Hur mycket har ni investerat i 3d-skrivarteknik?

Question Title

* 7. Vad använder ni utrustningen till (flerval)?

Question Title

* 8. Inom vilka avdelningar används 3d-utskrifter på ditt företag (flerval)?

Question Title

* 9. Hur ser er 3d-skrivaranvändning ut för nästkommande år?

Question Title

* 10. Planerar ni några investeringar i 3d-teknik 2017?

Question Title

* 11. Om ni planerar investeringar nästa år, vad satsar ni på (flerval)?

Question Title

* 12. Vad är syftet med en framtida 3d-skrivarinvestering (flerval)?

T