Referensunderlag

Som ledare/tränare fyller du nedan i vitsord, omdöme och utvecklingspotential för sökande till RIG Segling, Riksidrottsgymnasium.

Question Title

* 1. Tränare/Ledare

Question Title

* 2. Vilken seglare gäller dina synpunkter?

Question Title

* 3. Vilken roll/relation till seglaren har du

Question Title

* 4. Beskriv SÖKANDE SEGLARES kvaliteter

Question Title

* 5.

Beskriv varför du tror att seglaren kan nå internationell seniorelit (RF:s mål med Riksidrottsgymnasierna).

Question Title

* 6. Underskrift

Tack för din referens. Klicka på Klar så skickas din referens in till Svenska Seglarförbundet.

T