– inom byggsektorn, arbetsmarknaden och utbildningsområdet
Allt fler myndigheter, företag och organisationer arbetar med att redan från början utforma sin verksamhet så att den fungerar för så många som möjligt – även för exempelvis personer med olika fysiska och kognitiva förutsättningar. Universell utformning används idag i samhällsstyrningen när det gäller offentlig upphandling och forskning, men även på design- och arkitekturområdet.

Funktionsrätt Sverige och ArkDes vill med den här enkäten få mer kunskap om hur arbetet med universell utformning går till inom tre områden – samhällsplanering- och byggande, arbetsmarknad och utbildningssektorn. Vi är särskilt intresserade av konkreta processer som pågår eller planeras.

Dina svar bidrar till en rapport som beskriver nuläge, behov av forskning och utbildning. Enkäten skickas till organisationer i offentlig, privat och ideell sektor. Den består av åtta frågor och det tar bara några minuter att besvara enkäten. Du kan hoppa över en fråga eller svara vet ej.

Tack på förhand!

Läs mer om universell utformning
Läs mer om Rätt från början – ett projekt som drivs av Funktionsrätt Sverige med stöd av Arvsfonden.

Hantering av personuppgifter:

Enkätsvaren sparas digitalt på Funktionsrätt Sverige, utan personuppgifter. Som ett tillägg till enkäten finns möjlighet att lämna namn och kontaktuppgifter för vidare kontakt med projektet. Den som vill kan när som helst återkalla sitt svar, men självklart går det sammantagna resultatet i rapporten inte ändra i efterhand. I rapporten görs en generell analys och inga enskilda svar går att känna igen.

T