Innan du fyller i ansökningsformuläret för att bli volontär vill vi att du svarar på några frågor för att se om volontärskapet på Min Stora Dag matchar dina förväntningar. Det finns inga rätt eller fel svar men vi har ändå valt att poängsätta svaren utifrån våra erfarenheter och förväntningar på våra volontärer. Detta för att du ska få ett hum om vad det kan innebära att vara volontär hos Min Stora Dag så ta inte poängsättningen på alltför stort allvar.

Det tar dig max 5 min att svara på frågorna och vi kommer framförallt titta på ATT du svarat på frågorna innan du fyller i formuläret på hemsidan. Svarsalternativen är framförallt till för dig själv och din egen reflektion kring uppdraget. När ansökningsperioden är över kommer dina svar att raderas. 

Question Title

* 1. Vad tror du att du tycker om att göra när du är volontär?

Question Title

* 2. Hur många uppdrag tror du att du kan ta dig an per år? 

Question Title

* 3. Nedan ser du egenskaper som Min Stora Dag värdesätter högt hos sina volontärer. Hur skulle du skatta dig själv på dessa egenskaper? 
1 = låg skattning
5 = hög skattning

  1 2 3 4 5
Noggrann
Tålmodig
Strukturerad
Empatisk

Question Title

* 4. Du besöker ett barn med en allvarlig sjukdom som ska få en Stor Dag. Pappan till barnet är med på träffen och öppnar upp sig om familjesituationen och barnets sjukdomshistorik. Hur reagerar du i ett sådant möte?

Question Title

* 5. Du har fått in en önskan från ett barn som vill träffa Molly Sandén, vad är ditt nästa steg?

Question Title

* 6. Du och en annan volontär ska äta middag med 5 barn och deras målsmän innan Melodifestivalen. När ni står vid restaurangen säger kyparen att ni inte har en bokning. Vad gör du då?

Question Title

* 7. Du och fyra andra volontärer är på läger i Jukkasjärvi med 15 barn. När ni ska ta er från sovstugan till aktiviteten vägrar ett barn att följa med och får ett raseriutbrott. Hur hanterar du detta?

Question Title

* 8. Vad heter du? (För- och efternamn)

T