Tack för att du tar dig tid att hjälpa oss med vår undersökning!

Finns frågor om enkäten är du välkommen att kontakta undertecknad.
Lasse Holm på 070 – 767 11 66 eller mail lasse.holm@tya.se

Question Title

* 1. Varför ska man bli lastbilsförare? Skriv de tre bästa anledningarna du kommer på.

Question Title

* 2. Vilka aktiviteter gör din skola idag för att marknadsföra skolan och programmet?
Kryssa i aktuella aktiviteter.

Question Title

* 3. Vilka av dessa aktiviteter är enligt din uppfattning mest effektiva för att få fler sökande till programmet?

Question Title

* 4. Vilka aktiviteter och andra åtgärder önskar du att din skola ska göra i framtiden för att få fler sökande till programmet?
Skriv fritt.

Question Title

* 5. Vilka aktiviteter och andra åtgärder önskar du att programmet ska göra i framtiden för att få fler sökande?
Skriv fritt.

Question Title

* 6. Vilket stöd önskar du att TYA ska ge din skola beträffande marknadsföring?
Välj de alternativ som passar.

Question Title

* 7. Vilket ”format” skulle ni helst ta del av rekryteringsmaterialet?

Question Title

* 8. Vilket stöd önskar du att branschen utöver TYA ska ge din skola beträffande marknadsföring?
Var gärna specifik.

Question Title

* 9. Hur nyttjar din skola ledamöterna för företag och fack i skolans lokala programråd i marknadsföringen av skolan?
Skriv fritt.

Question Title

* 10. Har din skola en levande marknadsplan idag?
Om ja, maila planen till Lasse Holm på TYA, lasse.holm@tya.se, så får du en trisslott som belöning.

Question Title

* 11. Har du något tips att dela med dig av?
Exempelvis arbetssätt eller aktivitet som funkar bra. Skriv fritt.

Question Title

* 12. Namn (Frivilligt)

T