Tyck till om vår vinterväghållning!

Vintern är snart här! För att kunna erbjuda en så bra vinterväghållning som möjligt vill vi ta reda på vad du tycker om vår snöröjning och halkbekämpning genom att du svarar på några korta frågor. Det tar endast några minuter att svara på undersökningen och dina svar är mycket värdefulla för oss i det fortsatta arbetet!

T