Var med och påverka innehållet i höstens digitala event. Du svarar endast på den/de frågor du önskar. Enkätsvaren är anonyma. Tack för att du delar med dig!

Question Title

* 1. Vilken är din största säkerhetsutmaning?

Question Title

* 2. Vilka ämnen skulle du helst vilja ta del av i en webcast/techtalk?

Question Title

* 3. Vilken/vilka personer skulle du vilja lyssna till i en webcast/techtalk?

Det var allt!

T